L700CD

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด490x490x90 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

L1616C

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW5615C

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW645JW/F-1

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW711RCB

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY