LW5616C
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด600 x 460 x 70 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW951CJW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

LW5615C

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

PJS07#MW

อ่างล้างหน้าหินอ่อนสังเคราะห์ วางบนเคาน์เตอร์

LW4715R

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด