TOTO GLOBAL SITE

TOTO Virtual Museum

ABOUT TOTO GROUP

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท โตโต้ จำกัด
วันที่ก่อตั้ง
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2460
ทุนจดทะเบียน
35,579 ล้านเยน
Main Businesses *ผลิตภัณฑ์บางรายการจัดจำหน่ายเฉพาะในบางภูมิภาคเท่านั้น
<ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในที่พักอาศัย>
เครื่องสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์, โถปัสสาวะชาย, ซิงค์ล้างจาน, อ่างล้างหน้า ฯลฯ),
ระบบห้องน้ำและสุขา,
ฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ (เช่น WASHLET),
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ,
อ่างอาบน้ำ,
ห้องน้ำสำเร็จรูป (Unit Bathroom),
ก๊อกน้ำ & ฝักบัว (ก๊อกน้ำต่างๆ, อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้ง ฯลฯ)
ชุดห้องครัว, โต๊ะเครื่องแป้งห้องน้ำ,
เคาน์เตอร์หินอ่อนเทียม Marbright,
ระบบระบายอากาศในห้องน้ำ, ระบบทำความร้อน,
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก,
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กระเบื้อง แผ่นเซรามิก ฯลฯ) เป็นต้น

<ผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายธุรกิจ>
เซรามิก (เซรามิกคุณภาพสูง ฯลฯ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริษัท
นายมาโดกะ คิตามูระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร
นายโนริอากิ คิโยตะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายซาโตชิ ชิราคาวะ
จำนวนพนักงานรวม
รวมกิจการทั้งหมด : 36,188 คน
(ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
1-1, นากาชิมะ 2-โชเมะ, โคคุระคิตะ-คุ, คิตะคิวชู, ฟุกุโอกะ 802-8601 ญี่ปุ่น

Overseas Group Companies

Asia
TOTO (CHINA) CO., LTD.
TOTO (BEIJING) CO., LTD.
NANJING TOTO CO., LTD.
TOTO DALIAN CO., LTD.
TOTO (SHANGHAI) CO., LTD.
TOTO EASTCHINA CO., LTD.
TOTO (FUJIAN) CO., LTD.
TOTO (GUANGZHOU) CO., LTD.
TOTO (LIAONING) CO., LTD.
TOTO (H.K.) LTD.
VORETO (XIAMEN) PLUMBING TECHNOLOGY CO., LTD.
(Affiliate Company)
TAIWAN TOTO CO., LTD.
TOTO Asia Oceania Pte. Ltd.
TOTO VIETNAM CO., LTD.
TOTO (THAILAND) CO., LTD.
TOTO INDIA INDUSTRIES PVT. LTD.
TOTO MALAYSIA SDN. BHD.
TOTO KOREA LTD.
PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk. (Affiliate Company)
America
TOTO AMERICAS HOLDINGS, INC.
TOTO U.S.A., Inc.
TOTO MEXICO, S.A. DE C.V.
Europe
TOTO Europe GmbH

Group Shared Philosophy

คติพจน์ในการดำเนินธุรกิจของ TOTO

คติพจน์ของบริษัทเป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่สืบทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่น ซึ่งกิจกรรมของกลุ่มบริษัท TOTO ทั้งหมดนั้น ล้วนดำเนินภายใต้คติพจน์ดังกล่าว

Take pride in your work,and strive to do your best.Quality and Uniformity.Service and Trust.Cooperation and Prosprerity.

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท TOTO

ปรัชญาองค์กรของเรา ดำเนินรอยตามวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่ส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่น เพื่อสื่อสารกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันถึงจุดประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท โดเมนธุรกิจของเรา รวมไปถึงลักษณะของบริษัทที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น

The TOTO Group strives to be a great company trusted by people all around the world, and contributing to the betterment of society. To achieve our Corporate Philosophy, TOTO will:●Pursue customer satisfaction by exceeding expectations with our products and services. ●Create an enriched and more comfortable lifestyle and culture built on our plumbing products. ●Provide high-quality products and services through ongoing research and development. ●Protect the global environment by conserving finite natural resources and energy. ●Create an employee friendly work environment that respects the individuality of each employee.

ระเบียบข้อบังคับองค์กรของกลุ่มบริษัท TOTO

กลุ่มบริษัท TOTO ต้องการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม การจ้างงาน ตลอดจนการกระทำที่เป็นอิสระและมีความรับผิดชอบ ผ่านการแข่งขันที่ยุติธรรมและเสรี เพื่อให้ตระหนักว่าทุกคนที่ทำงานภายใต้กลุ่มบริษัท TOTO มุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสำคัญ ด้วยความสำนึกในหน้าที่อย่างแรงกล้า ตามแนวคิดที่ระบุไว้ในคติพจน์, ปรัชญาขององค์กร, และปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ระเบียบข้อบังคับองค์กรของกลุ่มบริษัท TOTO กำหนดหลักปฏิบัติพื้นฐานของทุกคนที่ทำงานอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท TOTO เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในกลุ่มของผู้ที่ถือผลประโยชน์ร่วมกัน

Stakeholder Satisfaction
 1. กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และใช้งานง่าย ผ่านนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
  • ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องสร้างสังคมแห่งอนาคตที่มีชีวิตที่สะดวกสบาย และการแก้ไขปัญหาสังคมได้สำเร็จไปพร้อมๆ กัน
  • ด้วยการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย กลุ่มบริษัท TOTO จะสร้างมูลค่าใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
 2. กลุ่มบริษัท TOTO ต้องพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลด้วยวิธีการที่โปร่งใส ยุติธรรม และจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ และรักษาความสัมพันธ์อันดีตามปกติกับองค์กรทางการเมืองและการบริหารราชการ
  • ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่ม TOTO จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บรรทัดฐานสากล ตลอดจนความเชื่อของคนในสังคม และต้องดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการแข่งขันอย่างมีความรับผิดชอบ
  • กลุ่ม TOTO จะไม่ให้ความบันเทิงในเชิงธุรกิจ ของขวัญ หรือค่าตอบแทนทางการเงิน สำหรับการแสวงหาผลกำไรอย่างไม่เป็นธรรม หรือ ให้สิทธิพิเศษ
 3. กลุ่มบริษัท TOTO จะอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับสังคม การเปิดเผยข้อมูลบริษัทในเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม และมีการอภิปรายที่สร้างสรรค์กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันหลากหลายกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณค่าขององค์กร
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ที่เพียงพอ รวมถึงควบคุมข้อมูลนั้นอย่างเหมาะสม
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีเป้าหมาย ให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันภายในช่วงเวลาอันสมควร
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะสื่อสารกับสังคมผ่านการประชาสัมพันธ์
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องให้การศึกษาอย่างครอบคลุมแก่พนักงาน รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างองค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตซื้อขายข้อมูลภายใน
 4. กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนของทุกคนในทุกประเทศและทุกภูมิภาค ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องเข้าใจและเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก (ในระดับสากล) และป้องกันอิทธิพลเชิงลบที่มีต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
  • ในฐานะสมาชิกของประชาคมโลก กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องเคารพบรรทัดฐานสากลของสิทธิมนุษยชน และไม่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานหรือการใช้แรงงานเด็ก
 5. กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องดำเนินการและตัดสินใจโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก
  • พนักงานของกลุ่มบริษัท TOTO ทุกคนจะต้องภาคภูมิใจและใส่ใจในความประพฤติและการปฏิบัติตน เช่น ทัศนคติต่อลูกค้า มารยาทในการใช้โทรศัพท์ การทักทายในแต่ละวัน ตลอดจนการดูแลภาพลักษณ์ภายนอก
 6. กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องพัฒนาความสามารถของทุกคนที่ทำงานให้กับ TOTO และตระหนักถึงรูปแบบการทำงานที่เคารพในความหลากหลายและความเป็นปัจเจกบุคคลในสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก
  • กลุ่มบริษัท TOTO มุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัทที่พนักงานภาคภูมิใจและมีความสุขในงานที่ทำ ตลอดจนส่งเสริมความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยให้ความเป็นอิสระ และเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่พัฒนาความสามารถของพนักงานทุกคนอย่างเต็มที่ ผ่านการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ หรือความทุพพลภาพ
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของพนักงาน ผ่านระเบียบวาระด้านสุขภาพและความปลอดภัยประจำวัน
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทผ่านการสนทนาและการปรึกษาหารืออย่างจริงใจ
 7. กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกว่าเป็นปัญหาร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง ผ่านมุมมองระดับสากลว่าด้วยเรื่องความจำเป็นของการดำรงอยู่ของบริษัทและกิจกรรมของบริษัท
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะสร้างสังคมที่ปลอดคาร์บอนในระดับโลกจากมุมมองระยะยาว
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องสนับสนุนการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะดำเนินการเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงในทุกกระบวนการของกิจกรรมทางธุรกิจ
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 8. ในฐานะบริษัทที่เป็นพลเมืองที่ดี กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
  • ในฐานะบริษัทที่เป็นพลเมืองที่ดี กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องมีส่วนช่วยเหลือสังคมในเชิงรุก ด้วยการทำงานร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกัน ลูกค้า ตลอดจนสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น
 9. กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องเตรียมพร้อมรับมือสำหรับการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อสังคม การโจมตีของผู้ก่อการร้าย และการโจมตีทางไซเบอร์ ตลอดจนภัยธรรมชาติ โดยต้องดำเนินการจัดการวิกฤตขององค์กรอย่างเต็มที่
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะต่อต้านอำนาจที่เป็นปรปักษ์ต่อสังคม ซึ่งคุกคามชีวิตพลเรือนและกิจกรรมขององค์กรอย่างเด็ดขาด และตัดขาดความสัมพันธ์กับอำนาจนั้น
  • กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือสำหรับการโจมตีของผู้ก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ และภัยธรรมชาติ และดำเนินการตามการปฏิบัติและการฝึกอบรมขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 10. ผู้บริหารระดับสูงของ กลุ่มบริษัท TOTO จะต้องควบคุมดูแลรวมถึงบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล และจะต้องบังคับใช้จรรยาบรรณขององค์กร อย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงแต่ภายในกลุ่มบริษัท TOTO เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั้งกระบวนการจัดการการผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
  เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ขัดกับระเบียบข้อบังคับนี้และอาจนำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือจากสังคม ผู้บริหารระดับสูงของ TOTO ต้องใช้ความเป็นผู้นำเพื่อพยายามแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว
  • ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ TOTO จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท ว่ามีความตั้งใจที่จะอภิปรายถึงปัญหา สอบสวนหาสาเหตุ กำหนดแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
  • ผู้บริหารระดับสูงของ TOTO จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเที่ยงตรงแก่องค์กรทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบ ชี้แจงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
  • เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ TOTO จะต้องชี้แจงทั้งภายในกลุ่มบริษัทและต่อบุคคลภายนอก ถึงความตั้งใจที่จะใช้ความเป็นผู้นำในการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบในการพยายามค้นหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก

Business Activity Vision

วิสัยทัศน์

Toward a Dynamic, Vibrant, and Excellent TOTO

พันธกิจ

เป็นคำที่แสดงถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการ ทั้งในระยะกลางตลอดจนในระยะยาว เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท TOTO

TOTO`s Mission.Provide Cleanliness and Comfort for Life.Respect the Environment.Build Relationships that Enrich Life.

แผนการดำเนินงานระยะกลางหรือระยะยาว