washlet+

washlet+

ซีรีส์ของชุดสุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET
มาตรฐานของความสะอาด และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของคุณ

WASHLET+ คือทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวเพื่อมอบความสะดวกสบาย

และความสะอาดในชีวิตประจำวันของคุณด้วยเทคโนโลยีจาก TOTO

โดยปราศจากท่อและสายน้ำดีด้านข้าง

สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งคู่กันได้อย่างสวยงามและลงตัว

เลือก WASHLET+ ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม และเข้าคู่กันกับดีไซน์ของบ้านและสไตล์ของคุณมากที่สุด

ด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายของสุขภัณฑ์ ทำให้สามารถเข้าคู่ได้กับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ

ลดช่องว่างระหว่างสุขภัณฑ์และฝาอัตโนมัติ WASHLET ลง เพื่อให้เกิดความสมดุล

ลายเส้นที่เรียบสะอาดตาของโถสุขภัณฑ์และฝาปิดสร้างสรรค์ดีไซน์ที่ไร้รอยต่อ เหมาะสำหรับพื้นที่ทุกรูปแบบ