PREVENTS Waste from CLINGING

PREMIST

ฟิล์มของน้ำจะช่วยให้สิ่งสกปรกไม่เกาะติด

เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งสกปรกจะถูกชะล้างออกไปได้โดยง่ายดาย ฟิล์มของน้ำจะช่วยให้สิ่งสกปรกไม่เกาะติดกับโถสุขภัณฑ์

PREMIST ละอองน้ำที่พ่นบนพื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
เพื่อให้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย

PREMIST จะฉีดน้ำลงบนพื้นผิวโถชักโครกโดยอัตโนมัติก่อนใช้งานทุกครั้ง เนื่องจากพื้นผิวที่ชอบน้ำของเซรามิ ทำให้สิ่งสกปรกออกได้ง่ายขึ้น

FORCES Waste to SLIDE DOWN

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น
ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT เป็นสารเคลือบผิวเซรามิกแบบเรียบลื่นพิเศษที่เคลือบภายในโภสุขภัณฑ์ สารเคลือบพื้นผิวระดับนาโนที่เล็กกว่าอนุภาคสิ่งสกปรก ทำให้ไม่หลงเหลือพื้นที่ที่สิ่งสกปรกจะเกาะติดได้ ผสานกับคุณสมบัติความคงทนที่เหนือระดับ CEFIONTECT ถูกออกแบบมาให้คงสภาพความเงางามและความสะอาดของพื้นผิวเซรามิกได้เป็นอย่างดี

ขจัดช่องว่างระดับเล็ก
ที่สิ่งสกปรกอาจจะเกาะติดได้
สำหรับเซรามิกแบบเดิม พื้นผิวจะเรียบลื่นแค่ในระดับที่สายตามองเห็นเท่านั้น แต่ยังหลงเหลือช่องว่างที่สิ่งสกปรก เชื้อรา และแบคทีเรียจะซ่อนตัวได้ ร่องบนสุขภัณฑ์ของพื้นผิว CEFIONTECT จะมีขนาดเล็กลงกว่าสิ่งสกปรก ที่ระดับหนึ่งในล้านมิลลิเมตร
อะไรกันที่ทำให้พื้นผิว
CEFIONTECT คงทน?
ชั้นเคลือบแก้วจะถูกเผาลงบนพื้นผิวเซรามิกแบบดั้งเดิม ทำให้สารเคลือบ CEFIONTECT เป็นวัสดุที่ติดทนบนพื้นผิวได้อย่างยาวนาน
น้ำจะมีความสัมพันธ์กับพื้นผิว
CEFIONTECT
พื้นผิวชอบน้ำ (Hydrophilic) จะหมายถึงพื้นผิวที่เป็นวัสดุที่ดึงดูดน้ำ CEFIONTECT เองก็เป็นพื้นผิวชอบน้ำ น้ำจะกระจายตัวบนพื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์ ดังนั้น เราจึงสามารถชำระลางอนุภาคของสิ่งสกปรกออกไปได้อย่างง่ายดาย

SWIRLS and EJECTS
Waste Entirely

TORNADO FLUSH

การทำความสะอาดแบบ 360 ° เข้าถึงทุกจุดภายในโถสุขภัณฑ์
และใช้ปริมาณน้ำน้อยลงสำหรับการชำระล้าง

ระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH ช่วยทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ของคุณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เสียงเงียบ และใช้ปริมาณน้ำที่น้อยลง เป็นการทำความสะอาดโดยกระแสน้ำที่แรง และหมุน 360 องศา
เข้าถึงทุกจุดภายใน
โถสุขภัณฑ์ของคุณ

การชำระล้างประสิทธิภาพสูงสุด
ที่บริเวณที่สิ่งสกปรกเกาะติดได้ง่าย
รูเจ็ทของระบบ TORNADO FLUSH ที่ปล่อยน้ำออกจะอยู่บริเวณตำแหน่งด้านหน้าของสุขภัณฑ์ ไหลผ่านช่องแคบๆ ระหว่างศูนย์กลางของสุขภัณฑ์ และด้วยแรงดันน้ำที่มีเสถียรภาพสูง ระบบการชำระล้างแบบพายุทอร์นาโดจะช่วยทำความสะอาดบริเวณที่สิ่งสกปรกเกาะติดได้ง่าย และชำระล้างตลอดทั่วทั้งสุขภัณฑ์ เซรามิกที่มีคุณภาพระดับสูงจะทำให้นวัตกรรมการดีไซน์แบบใหม่นี้เป็นไปได้
RIMLESS
พื้นผิวสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ ไม่เพียงช่วยป้องกันการเกาะติดของคราบสกปรกและเชื้อโรค แต่ยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วย

SUPPRESSES
the accumulation of Waste on WAND

EWATER+ for WAND

ก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเอง ทั้งภายนอก และภายใน ด้วย
EWATER+ เพื่อคงความสะอาด และถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

ทั้งก่อนและหลังการใช้งานก้านฉีดชำระจะทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
โดยเฉพาะหลังการใช้งานจะมีการล้างด้วย EWATER+ ทุกครั้ง
เพื่อลดการเกิดคราบสกปรกและแบคทีเรีย การทำความสะอาดอย่างละเอียดนี้จะทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก
หรือแม้กระทั่งตอนที่ห้องน้ำไม่ได้ถูกใช้งาน
ก้านฉีดชำระจำทำความสะอาดตัวเองเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ

การสำรวจ : การศึกษาประสิทธิภาของ EWATER+ โดยเปรียบเทียบความสะอาดภายในโถสุขภัณฑ์ ระหว่างโถสุขภัณฑ์ที่ได้รับการทำความสะอาด ด้วย EWATER+ และโถสุขภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการทำความสะอาด โดยการทำความสะอาดนอกเหนือจากนี้ไม่ได้รับอนุญาต ช่วงเวลาในการสำรวจ : 1 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2017) หัวข้อ : Families of four *ผลการทดสอบจะแตกต่างกันตามกันใช้งาน เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม และประเภทสินค้า ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมโดย TOTO

ระบบก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเอง

 • ก่อนการใช้งาน

  ทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาด

 • ขณะใช้งาน

  ทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาด

 • หลังการใช้งาน

  ทำความสะอาดตัวเองทั้งภายนอก และภายในด้วย EWATER+

 • เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน

  ทำความสะอาดตัวเองภายในก้านฉีดชำระด้วย EWATER+

คงสภาพความสะอาดอยู่เสมอ
ก้านฉีดชำระที่ทำมาจากเรซินคุณภาพสูงจะทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ ทำให้มีคุณสมบัติในการต้านทานคราบและสิ่งสกปรก ยิ่งไปกว่านั้นก้านฉีดชำระ ติดตั้งอยู่กับฝารองนั่ง ไม่ใช่ตัวโถสุขภัณฑ์ ทำให้แทบไม่มีโอกาสที่จะเปรอะเปื้อน คราบสกปรก และถึงแม้ว่าก้านฉีดชำระจะมีฟังก์ชันในการทำความสะอาดตัวเอง คุณก็ยังสามารถเข้าถึงและทำความสะอาดมันได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

SUPPRESSESthe accumulation of BOWL

EWATER+ for BOWL

น้ำที่ผ่านการอิเล็กโตรไลซ์ ช่วยลดคราบสิ่งสกปรก
รวมไปถึงแบคทีเรีย ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

EWATER+ คือน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดก้านฉีดชำระและโถสุขภัณฑ์ แหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและแบคทีเรีย ต้นเหตุของคราบติดแน่น ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบไร้สารเคมีของ EWATER+ ทำให้วางใจได้ว่าแม้แต่แบคทีเรียที่มีขนาดเล็กก็จะไม่เหลือพื้นที่ให้เกาะติดบนพื้นผิวของสุขภัณฑ์

แบบสำรวจ : การศีกษาประสิทธิภาพของ EWATER+ ด้วยการเปรียบเทียบสภาวะความสะอาดของก้านฉีดชำระที่ทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ และสภาวะความสะอาดของก้านฉีดชำระที่ไม่ได้ใช้ EWATER โดยอนุญาตให้ใช้การทำความสะอาดอื่นๆ เลย ระยะเวลาการสำรวจ : 2 เดือน (กันยายน - ตุลาคม 2017) หัวข้อ : Families of four *ผลการทดสอบจะแตกต่างกันตามกันใช้งาน เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม และประเภทสินค้า ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมโดยTOTO.

EWATER+ ทำความสะอาดได้อย่างไร

 • ก่อนการใช้งาน

  PREMIST เป็นสเปรย์น้ำประปาที่ฉีดพรมลงภายในโถสุขภัณฑ์

 • ขณะใช้งาน

  เมื่อสิ่งสกปรกไม่สามารถเกาะติดบนพื้นผิวที่เปียกได้ ก็จะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

 • หลังการใช้งาน

  จะใช้งาน EWATER+ ในการทำความสะอาดก้านฉีดชำระและภายในโถสุขภัณฑ์ และช่วยในการลดคราบสกปรก

 • ขณะเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน

  EWATER+ จะสเปรย์ออกมาแบบอัตโนมัติทุก 8 ชั่วโมงหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้าย เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

EWATER+ คืออะไร?

EWATER+ จะผลิตด้วยปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลส์ของคลอไรด์ไอออนที่อยู่ในน้ำประปา
มีประสิทธิภาพสูงในการลดคราบ EWATER+ จะปราศจากสารเคมีและสารทำความสะอาด
เมื่อเวลาผ่านไป EWATER+ จะกลับกลายมาเป็นน้ำประปาธรรมดา
ซึ่งนับว่าเป็นสารทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

TOTO CLEANOVATION

Clean gives peace of mind
Clean makes life beautiful
Clean feels refreshing
Clean is caring for people and the planet
Clean brings wellness to everyday life

TOTO innovation brings a new world of clean to life,
enriching every moment of every day.

PRODUCTS