PREVENTS Waste from CLINGING

PREMIST

ฟิล์มของน้ำจะช่วยให้สิ่งสกปรกไม่เกาะติด

เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งสกปรกจะถูกชะล้างออกไปได้โดยง่ายดาย ฟิล์มของน้ำจะช่วยให้สิ่งสกปรกไม่เกาะติดกับโถสุขภัณฑ์

PREMIST ละอองน้ำที่พ่นบนพื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
เพื่อให้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้อย่างง่ายดาย

PREMIST จะฉีดน้ำลงบนพื้นผิวโถชักโครกโดยอัตโนมัติก่อนใช้งานทุกครั้ง เนื่องจากพื้นผิวที่ชอบน้ำของเซรามิ ทำให้สิ่งสกปรกออกได้ง่ายขึ้น

FORCES Waste to SLIDE DOWN

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น
ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT เป็นสารเคลือบผิวเซรามิกแบบเรียบลื่นพิเศษที่เคลือบภายในโภสุขภัณฑ์ สารเคลือบพื้นผิวระดับนาโนที่เล็กกว่าอนุภาคสิ่งสกปรก ทำให้ไม่หลงเหลือพื้นที่ที่สิ่งสกปรกจะเกาะติดได้ ผสานกับคุณสมบัติความคงทนที่เหนือระดับ CEFIONTECT ถูกออกแบบมาให้คงสภาพความเงางามและความสะอาดของพื้นผิวเซรามิกได้เป็นอย่างดี

ขจัดช่องว่างระดับเล็ก
ที่สิ่งสกปรกอาจจะเกาะติดได้
สำหรับเซรามิกแบบเดิม พื้นผิวจะเรียบลื่นแค่ในระดับที่สายตามองเห็นเท่านั้น แต่ยังหลงเหลือช่องว่างที่สิ่งสกปรก เชื้อรา และแบคทีเรียจะซ่อนตัวได้ ร่องบนสุขภัณฑ์ของพื้นผิว CEFIONTECT จะมีขนาดเล็กลงกว่าสิ่งสกปรก ที่ระดับหนึ่งในล้านมิลลิเมตร
อะไรกันที่ทำให้พื้นผิว
CEFIONTECT คงทน?
ชั้นเคลือบแก้วจะถูกเผาลงบนพื้นผิวเซรามิกแบบดั้งเดิม ทำให้สารเคลือบ CEFIONTECT เป็นวัสดุที่ติดทนบนพื้นผิวได้อย่างยาวนาน
น้ำจะมีความสัมพันธ์กับพื้นผิว
CEFIONTECT
พื้นผิวชอบน้ำ (Hydrophilic) จะหมายถึงพื้นผิวที่เป็นวัสดุที่ดึงดูดน้ำ CEFIONTECT เองก็เป็นพื้นผิวชอบน้ำ น้ำจะกระจายตัวบนพื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์ ดังนั้น เราจึงสามารถชำระลางอนุภาคของสิ่งสกปรกออกไปได้อย่างง่ายดาย

SWIRLS and EJECTS
Waste Entirely

TORNADO FLUSH

การทำความสะอาดแบบ 360 ° เข้าถึงทุกจุดภายในโถสุขภัณฑ์
และใช้ปริมาณน้ำน้อยลงสำหรับการชำระล้าง

ระบบชำระล้าง Tornado ช่วยทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ของคุณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เสียงเงียบ และใช้ปริมาณน้ำที่น้อยลง เป็นการทำความสะอาดโดยกระแสน้ำที่แรง และหมุน 360 องศา
เข้าถึงทุกจุดภายใน
โถสุขภัณฑ์ของคุณ

การชำระล้างประสิทธิภาพสูงสุด
ที่บริเวณที่สิ่งสกปรกเกาะติดได้ง่าย
รูเจ็ทของระบบ Tornado Flush ที่ปล่อยน้ำออกจะอยู่บริเวณตำแหน่งด้านหน้าของสุขภัณฑ์ ไหลผ่านช่องแคบๆ ระหว่างศูนย์กลางของสุขภัณฑ์ และด้วยแรงดันน้ำที่มีเสถียรภาพสูง ระบบการชำระล้างแบบพายุทอร์นาโดจะช่วยทำความสะอาดบริเวณที่สิ่งสกปรกเกาะติดได้ง่าย และชำระล้างตลอดทั่วทั้งสุขภัณฑ์ เซรามิกที่มีคุณภาพระดับสูงจะทำให้นวัตกรรมการดีไซน์แบบใหม่นี้เป็นไปได้
RIMLESS
การดีไซน์สุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ (RIMLESS Design) อันโดดเด่นนี้จะไม่หลงเหลือพื้นที่ที่คราบสกปรกและเชื้อแบคทีเรียจะซ่อนตัวได้ และยังทำให้สามารถทำความสะอาดสุขภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย

SUPPRESSES
the accumulation of Waste on WAND

EWATER+ for WAND

ก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเอง ทั้งภายนอก และภายใน ด้วย
EWATER+ เพื่อคงความสะอาด และถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

ก่อน และหลังการใช้งานในแต่ละครั้ง
ก้านฉีดชำระจะทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ การทำความสะอาดอย่างละเอียดนี้จะทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก
หรือแม้กระทั่งตอนที่ห้องน้ำไม่ได้ถูกใช้งาน
ก้านฉีดชำระจำทำความสะอาดตัวเองเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ

การสำรวจ : การศึกษาประสิทธิภาของ EWATER+ โดยเปรียบเทียบความสะอาดภายในโถสุขภัณฑ์ ระหว่างโถสุขภัณฑ์ที่ได้รับการทำความสะอาด ด้วย EWATER+ และโถสุขภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการทำความสะอาด โดยการทำความสะอาดนอกเหนือจากนี้ไม่ได้รับอนุญาต ช่วงเวลาในการสำรวจ : 1 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2017) หัวข้อ : Families of four *ผลการทดสอบจะแตกต่างกันตามกันใช้งาน เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม และประเภทสินค้า ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมโดย TOTO

ระบบก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเอง

 • ก่อนการใช้งาน

  ทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาด

 • ขณะใช้งาน

  ทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาด

 • หลังการใช้งาน

  ทำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอก ด้วย EWATER+

 • เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน

  หากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ทำความ สะอาดภายในด้วย EWATER+

คงสภาพความสะอาดอยู่เสมอ
ก้านฉีดชำระที่ทำมาจากเรซินคุณภาพสูงจะทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ ทำให้มีคุณสมบัติในการต้านทานคราบและสิ่งสกปรก ยิ่งไปกว่านั้นก้านฉีดชำระ ติดตั้งอยู่กับฝารองนั่ง ไม่ใช่ตัวโถสุขภัณฑ์ ทำให้แทบไม่มีโอกาสที่จะเปรอะเปื้อน คราบสกปรก และถึงแม้ว่าก้านฉีดชำระจะมีฟังก์ชันในการทำความสะอาดตัวเอง คุณก็ยังสามารถเข้าถึงและทำความสะอาดมันได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

SUPPRESSESthe accumulation of BOWL

EWATER+ for BOWL

น้ำที่ผ่านการอิเล็กโตรไลซ์ ช่วยลดคราบสิ่งสกปรก
รวมไปถึงแบคทีเรีย ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

EWATER+ คือน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดก้านฉีดชำระและโถสุขภัณฑ์ แหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและแบคทีเรีย ต้นเหตุของคราบติดแน่น ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบไร้สารเคมีของ EWATER+ ทำให้วางใจได้ว่าแม้แต่แบคทีเรียที่มีขนาดเล็กก็จะไม่เหลือพื้นที่ให้เกาะติดบนพื้นผิวของสุขภัณฑ์

แบบสำรวจ : การศีกษาประสิทธิภาพของ EWATER+ ด้วยการเปรียบเทียบสภาวะความสะอาดของก้านฉีดชำระที่ทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ และสภาวะความสะอาดของก้านฉีดชำระที่ไม่ได้ใช้ EWATER โดยอนุญาตให้ใช้การทำความสะอาดอื่นๆ เลย ระยะเวลาการสำรวจ : 2 เดือน (กันยายน - ตุลาคม 2017) หัวข้อ : Families of four *ผลการทดสอบจะแตกต่างกันตามกันใช้งาน เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม และประเภทสินค้า ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมโดยTOTO.

EWATER+ ทำความสะอาดได้อย่างไร

 • ก่อนการใช้งาน

  PREMIST เป็นสเปรย์น้ำประปาที่ฉีดพรมลงภายในโถสุขภัณฑ์

 • ขณะใช้งาน

  เมื่อสิ่งสกปรกไม่สามารถเกาะติดบนพื้นผิวที่เปียกได้ ก็จะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

 • หลังการใช้งาน

  จะใช้งาน EWATER+ ในการทำความสะอาดก้านฉีดชำระและภายในโถสุขภัณฑ์ และช่วยในการลดคราบสกปรก

 • ขณะเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน

  EWATER+ จะสเปรย์ออกมาแบบอัตโนมัติทุก 8 ชั่วโมงหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้าย เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

EWATER+ คืออะไร?

EWATER+ จะผลิตด้วยปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลส์ของคลอไรด์ไอออนที่อยู่ในน้ำประปา
มีประสิทธิภาพสูงในการลดคราบ EWATER+ จะปราศจากสารเคมีและสารทำความสะอาด
เมื่อเวลาผ่านไป EWATER+ จะกลับกลายมาเป็นน้ำประปาธรรมดา
ซึ่งนับว่าเป็นสารทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์ที่มี EWATER+

ก้านฉีดชำระของ WASHLET

ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียบนก้านฉีดชำระ
ก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอกโดย EWATER+ เพื่อสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ

โถสุขภัณฑ์

ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียภายในโถสุขภัณฑ์

โถปัสสาวะชาย

ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียภายในท่อน้ำทิ้งของโถปัสสาวะ

PRODUCTS