TOTO THAILAND SITE

BRAND PURPOSE

สร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เล่น ภาพยนต์

เลื่อน

เรื่องราวของ TOTO ขอแนะนำการคิดค้นต่างๆ ที่สะท้อนถึงปรัชญาของบริษัท TOTO

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
TOTO

เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการประหยัดน้ำ
และสุขอนามัยที่ดี

บริการหลังการขายของ TOTO

จากประสบการณ์ของเรา...
สู่เป้าหมายที่เรามุ่งหวังว่าจะเป็น

"การมอบสุขภาพและการใช้ชีวิตที่ดี" — นี่คือวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งของเรา และได้ส่งต่อไปยังพนักงานของเราทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในฐานะปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท TOTO
วิสัยทัศน์นี้มีมายาวนานกว่า 100 ปี และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารของกลุ่มบริษัท TOTO รวมถึงเป็นมาตรฐานสำหรับการผลิตและการจัดจำหน่ายของเรา เราจะทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าวิสัยทัศน์นี้จะถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังในอนาคต ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์ TOTO ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าทั่วโลก
ในการทำเช่นนี้ เราจะ “สร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยความพรั่งพร้อมของสินค้าด้านสุขภัณฑ์” นี่คือหลักสำคัญของปรัชญาองค์กรกลุ่มบริษัท TOTO

Notiaki Kiyota President,Representative Director

สารจากประธานบริษัท

เพื่อลูกค้าและสังคมของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กลยุทธ์

กลยุทธ์ใหม่ในการสร้างมูลค่าร่วมกัน ของ TOTO WILL2030

กลุ่มบริษัท TOTO ได้กำหนดกลยุทธ์ใหม่ในการสร้างมูลค่าร่วมกัน TOTO WILL2030 โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนภายในปี 2050 และตั้งเป้าที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงบรรลุวิถีชีวิตที่สะอาด สบาย และมีสุขภาพที่ดีภายในปี 2030
ด้วยปัจจัยที่สำคัญในเรื่องของความสะอาด ความสะดวกสบาย สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ เราพยายามผสมผสาน วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกของ TOTO (หรือ TOTO Global Environmental Vision) เข้ากับการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมในอนาคตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบาย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก และเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจจากความพยายามเหล่านี้ เราจะสนับสนุน SDGs ผ่าน WILL2030

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS SDGs No.3 No.5 No.6 No.7 No.8 No.11 No.12 No.13 No.15 No.17

สาระสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างความสะอาด ความสะดวกสบาย และสิ่งแวดล้อม

กว่า 100 ปีที่ผ่านมา TOTO ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความสะอาดและความสะดวกสบาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ WILL2030 เรานิยามผลิตภัณฑ์ที่ตระหนักถึงเงื่อนไขทั้งสองอย่างข้างต้นนั้น ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และด้วยการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนไปทั่วโลกนี้เอง เราจึงมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สมบูรณ์และสะดวกสบาย รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

cleanliness and comfort / Health products

ตัวอย่างของมาตรฐานในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

โถสุขภัณฑ์ (สำหรับที่พักอาศัย)

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST LS

ด้านความสะอาดและความสะดวกสบาย
・CEFIONTECT
รักษาความสะอาดและความสะดวกสบาย เนื่องจากสิ่งสกปรกไม่สามารถเกาะติดบนพื้นผิวที่เรียบลื่นของเซรามิกได้ ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
・TORNADO FLUSH
รักษาความสะอาดและความสะดวกสบาย เนื่องจากใช้ปริมาณน้ำในการชำระน้อย ด้วยการไหลในลักษณะเดียวกันกับน้ำวน
・EWATER+
รักษาความสะอาดและความสะดวกสบาย ด้วยการลดเชื้อโรคและแบคทีเรียที่มองไม่เห็น ด้วยการทำความสะอาดฝารองนั่งและก้านฉีดชำระโดยอัตโนมัติ
ด้านสิ่งแวดล้อม
・เทคโนโลยีประหยัดน้ำ: ใช้น้ำน้อยกว่า 4.5 ลิตร สำหรับการชำระล้างแบบหนัก
(โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST LS ติดตั้งแบบท่อลงพื้นใช้น้ำ 3.8 ลิตร และท่อออกผนังใช้น้ำ 4.5 ลิตร)

ห้องน้ำ

SYNLA R-type

ด้านความสะอาดและความสะดวกสบาย
・พื้น Raku-Raku Hokkarari
คงความสะอาดและความสะดวกสบาย ด้วยคุณสมบัติที่ทำความสะอาดง่าย แห้งเร็ว เนื่องจากการดูแลรักษาพื้นแบบพิเศษ และลวดลายที่สม่ำเสมอ
・การทำความสะอาดพื้นด้วย EWATER+
คงความสะอาดและความสะดวกสบายของพื้นภายในห้องน้ำด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
ด้านสิ่งแวดล้อม
・ประหยัดพลังงาน: อ่างอาบน้ำเก็มความร้อน MAHOBIN
รักษาความอบอุ่นของน้ำอยู่เสมอ ด้วยอ่างอาบน้ำและฝาปิดที่ทำจากวัสดุฉนวนกันความร้อน

ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า

ก๊อกน้ำ

ด้านความสะอาดและความสะดวกสบาย
・สลับระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นได้อย่างง่ายดาย
ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยก้านโยกของก๊อกน้ำ
ด้านสิ่งแวดล้อม
・ประหยัดน้ำร้อน: ด้วยเทคโนโลยี Eco Single
ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำร้อนได้เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า เนื่องจากมีตัวกั้นระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็น โดยผู้ใช้งานจะรู้สึกถึงสัมผัสคลิกเมื่อเลื่อนก้านโยกผ่านตัวกั้น

เรามุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนคิดเป็น 78% ขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็นเอกลักษณ์ของ TOTO ที่รักษาสมดุลของความสะอาด ความสะดวกสบาย และสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2021 ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนคิดเป็น 70% ขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของเรา (ญี่ปุ่น: 75% ,
ต่างประเทศ: 59%) เราตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุ 73% (ญี่ปุ่น: 80% ต่างประเทศ: 61%) ภายในปีงบประมาณ 2023 และ 78% (ญี่ปุ่น: 85% ต่างประเทศ: 70%) ภายในปีงบประมาณ 2030

KPI FY2022
(ผลลัพธ์)
FY2023
(เป้าหมาย)
FY2030
(เป้าหมาย)
เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
73%
 • ญี่ปุ่น
  77%
 • ต่างประเทศ
  63%
75%
 • ญี่ปุ่น
  80%
 • ต่างประเทศ
  64%
78%
 • ญี่ปุ่น
  85%
 • ต่างประเทศ
  70%