TOTO THAILAND SITE

สาระสำคัญ

สิ่งแวดล้อม

ภายใต้หนึ่งในประเด็นสำคัญของเรา เราจะมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินรอยตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อที่ 6 ว่าด้วยเรื่องน้ำและสุขาภิบาลที่สะอาด

ด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
เราจะมีส่วนร่วมใน SDGs

  • SDGs No.6 น้ำและสุขาภิบาลที่สะอาด
  • SDGs No.7 ราคาไม่แพงและเป็นพลังงานสะอาด
  • SDGs No.13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
  • SDGs No.15 ชีวิต บนผืนแผ่นดิน

การประหยัดน้ำ

การปกป้องทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดและเชื่อมโยงไปสู่อนาคต

ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ำและห้องครัวซึ่งมีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เราจึงเชื่อมั่นว่าเรามีหน้าที่สำคัญในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะลดการใช้ทรัพยากรน้ำด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ พร้อมกับมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานทุกคน รวมถึงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก

โถสุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ

Based on a typical family structure (2 males and 2 females), 51% reduction in water consumption between the product launched in 1999 and the current Neorest, resulted 3.8 litres for the large flushes (3 litres for the small flushes).

เรามีความพยายามในการลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับชำระล้างโถสุขภัณฑ์ เพื่อขจัดคราบและสิ่งสกปรก ในขณะเดียวกันก็ดูแลรักษาความสะอาดให้โถสุขภัณฑ์ยังคงน่าใช้งานอยู่เสมอ ใน NEOREST Series ปัจจุบัน เราพัฒนาโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะที่ใช้น้ำเพียง 3.8 ลิตรต่อการกดชำระล้างหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการประหยัดน้ำของฝักบัวและก๊อกน้ำอีกด้วย

INITIATIVE

โครงการริเริ่มเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์

เราตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยเฉลี่ยแล้วผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ถึง 20 ปี และหากเราพิจารณาจากระยะเวลาการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยรวมนั้น จะพบว่าการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 90% เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้เราจึงดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษในช่วงระยะเวลาที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ เพราะเราตระหนักดีว่าวิถีชีวิตประจำวันที่สะดวกสบาย ต้องควบคู่มากับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากการดำเนินธุรกิจของเรา เรามีการส่งเสริมแผนการลด CO2 โดยคำนึงถึงแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาว และมีการนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างจริงจัง

เราเห็นด้วยกับความคิดระดับนานาชาติ ที่มีเป้าหมายสู่การสร้างสังคมที่ปราศจากคาร์บอน และในเดือนมิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา เราได้รับการรับรองจากโครงการ The Science Based Targets initiative (SBT) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับโลก เพื่อกำหนดเป้าหมายสภาพภูมิกาศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

TCFD

เราเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ (TCFD) ในเดือนพฤษภาคม 2019

RE100

เข้าร่วมโครงการระดับโลก RE100 ในเดือนเมษายน 2021

SBT

ได้รับการรับรองจากโครงการ The Science Based Targets initiative (SBT) ในเดือนมิถุนายน 2021

REGIONAL CONTRIBUTION

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงการใช้น้ำของผู้คนภายในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่การให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทเท่านั้น แต่กิจกรรมในฐานะพลเมืองเองก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดตั้งกองทุน TOTO Water Environment Fund เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก และสร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่ถูกสุขอนามัยและสะดวกสบาย ด้วยกองทุนนี้ ตลอดจนมาตรการอื่นๆ เรามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การติดตั้งท่อประปาในประเทศโมซัมบิก (โครงการ Bridge for Lives in Mozambique)

เป้าหมาย

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมโลก

ดัชนีชี้วัด FY2022 (ผลลัพธ์) FY2023 (เป้าหมาย)
การปล่อย CO2 ทั้งหมดจากสถานที่ตั้งธุรกิจ
267,000
ตัน
259,000
ตัน
การลดการปล่อย CO2 ระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์*
3.35
ล้านตัน
3.45
ล้านตัน
จํานวนโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ (ตัวเลขสะสมจากปีงบประมาณ 2018)
135กรณี
150กรณี

*ประสิทธิภาพในการลดปริมาณ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในปี 2005 ยังคงค่าเนินต่อไป