L710CS

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด500x450x70 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

L1734

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

L1616C

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

L710CD

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW5716

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY