L710CS
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด500x450x70 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

PJS07#MW

อ่างล้างหน้าหินอ่อนสังเคราะห์ วางบนเคาน์เตอร์

L1716

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

PJS06#MW

อ่างล้างหน้าหินอ่อนสังเคราะห์ วางบนเคาน์เตอร์

LW523NJ

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

Please wait
สอบถามรายละเอียด