LT367CV

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด500x500x155 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW645JW/F-1

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

L710CD

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW5616C

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW190K

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY