LT367CV
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด500x500x155 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW5616C

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW1705

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

L1734

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW1735

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด