LW4724 - อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

Features

  • การเคลือบพื้นผิวของอ่างล้างหน้าให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

  • ความบางของอ่างล้างหน้าที่หรูหราและประณีต คือมิติใหม่ของความสวยงาม อีกทั้งยังเพิ่มความทนทาน

LW4724
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด400 x 260 x 80 มม.
เคลือบสาร CeFiONtect
*รุ่นก๊อกน้ำที่แนะนำ : TLP01701T,
TLG01308T, TLG02308T, TLG04308T, TLG03306T

Features

  • การเคลือบพื้นผิวของอ่างล้างหน้าให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

  • ความบางของอ่างล้างหน้าที่หรูหราและประณีต คือมิติใหม่ของความสวยงาม อีกทั้งยังเพิ่มความทนทาน

Technology

LINEARCERAM

แข็งแรงและทนทาน ด้วยดีไซน์บางเฉียบเพียง 4 มม.

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

LINEARCERAM

แข็งแรงและทนทาน ด้วยดีไซน์บางเฉียบเพียง 4 มม.

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW952JW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW523NJ

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW950CJW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

LW4704#CMW

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด