L1734
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด400x230x120 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW951CJW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

LW523NJ

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW818JW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW953JW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

Please wait
สอบถามรายละเอียด