L1716

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด600x385x65 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW5715

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW952JW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW818JW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW5615C

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY