ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ… และโลกไปพร้อมกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่ได้มีเพื่อมอบความสะอาดและความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations เพื่อให้เกิดความตระหนักในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะทางทะเล, ภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศ, การบริโภคอย่างยั่งยืน ฯลฯ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2517 หรือกว่า 47 ปีมาแล้ว

 

ทางบริษัท TOTO เองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน จึงได้จัดตั้ง TOTO Global Environmental Vision ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นทุกกระบวนการผลิตสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของเรานั้น ล้วนมีส่วนช่วยในการประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

 

ลดการใช้น้ำ… ด้วยโถสุขภัณฑ์ที่มาพร้อมกับระบบฟลัชทรงพลัง

 

เพราะผลิตภัณฑ์ของ TOTO มีความเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงเนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้งานภายในห้องน้ำ ดังนั้น TOTO จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโถสุขภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการประหยัดน้ำมาโดยตลอด

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 1

ในปี ค.ศ.1976 TOTO ได้เปิดตัวสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำเพียง 13 ลิตร ต่อการกดน้ำชำระล้างหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยกว่าสุขภัณฑ์ในยุคก่อนหน้านั้นมากถึง 35%

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 2

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา TOTO ก็ได้มุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีจนได้มาซึ่งระบบชำระล้างแบบ TORNADO FLUSH ที่สามารถช่วยประหยัดน้ำได้ และยังคงประสิทธิภาพการทำความสะอาดไว้ได้อย่างหมดจด จนกระทั่งปี ค.ศ. 2012 สุขภัณฑ์ของ TOTO ถูกพัฒนาจนใช้ปริมาณน้ำน้อยที่สุดเพียง 3.8 ลิตร (สำหรับการกดชำระล้างแบบหนัก) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโถสุขภัณฑ์ยุค 70s เราได้มีการใช้น้ำลดลงมากกว่า 70% และเมื่อเทียบกับโถสุขภัณฑ์ทั่วไปในยุคปัจจุบัน (ใช้น้ำ 6 ลิตร) ก็สามารถช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า 36% ด้วยกัน

 

ระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH เป็นการทำความสะอาดโดยกระแสน้ำที่แรง และไหลหมุน 360 องศา ทำให้เข้าถึงทุกจุดภายในโถสุขภัณฑ์ของคุณ ทำงานควบคู่กับการออกแบบโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ (RIMLESS) ซึ่งช่วยลดสิ่งสกปรกตกค้าง น้ำไม่กระเซ็นออกนอกโถสุขภัณฑ์ อีกทั้งยังช่วยให้ทำความสะอาดง่ายอีกด้วย เนื่องจากปราศจากมุมอับที่อุปกรณ์ทำความสะอาดมักเข้าไม่ถึง

 

ชมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST ที่มีระบบชำระล้างแบบ TORNADO FLUSH

คลิก

 

ลดการใช้สารเคมี… ด้วย EWATER+ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โถสุขภัณฑ์เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกและแบคทีเรียที่ซุกซ่อนอยู่ นำมาซึ่งปัญหาคราบฝังแน่นที่ขัดไม่ออก ซึ่งการจะกำจัดคราบเหล่านั้นมักจำเป็นต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดแรงๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณโดยตรง เมื่อสูดดมไอระเหยของเข้าไปมากๆ ก็จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และเมื่อสัมผัสกับผิวหนังก็อาจทำให้เกิดการระคายเคือง ทั้งเมื่อล้างห้องน้ำเสร็จแล้ว สารเคมีดังกล่าวก็จะไหลผ่านท่อระบายน้ำ เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 3

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และโถสุขภัฑณ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET+ ของ TOTO จึงมาพร้อมกับเทคโนโลยี EWATER+ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนน้ำประปาให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไลซ์คลอไรด์อิออนในน้ำประปา เพื่อให้มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด ช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย โดย EWATER+ นี้จะฉีดพ่นทำความสะอาดภายในพื้นผิวของโถสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระทุกครั้งหลังจากใช้งาน รวมถึงพ่นโดยอัตโนมัติทุก 8 ชั่วโมงหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้าย เพื่อคงประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาด เมื่อเวลาผ่านไป EWATER+ จะกลับกลายมาเป็นน้ำประปาตามเดิม ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ชมโถสุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET+ ที่มี EWATER+

คลิก

 

ลดการใช้พลังงาน… ด้วยการสร้างพลังงานในตัวเอง

ในยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายคนจึงเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องสัมผัส เพื่อให้รู้สึกวางใจในสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำที่จะตอบโจทย์ความต้องการในด้านนี้จึงเป็นโถสุขภัณฑ์ที่มีระบบฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบชำระล้างอัตโนมัติ, โถปัสสาวะชายที่มาพร้อมฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ และก๊อกน้ำอัตโนมัติ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 4

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ของ TOTO ไม่เพียงแต่จะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสสิ่งสกปรกบนก๊อกน้ำหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดน้ำ ลดความเสี่ยงที่จะปล่อยน้ำให้ไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์จากการลืมปิดก๊อกน้ำ รวมถึงไม่ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าอีกด้วย เพราะมีเทคโนโลยี SELF POWER ที่สามารถสร้างพลังงานในตัวเองได้โดยใช้พลังงานจากการไหลของน้ำ ทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้ก๊อกน้ำทำงาน

 

นอกจากนี้ยังง่ายต่อการติดตั้ง และง่ายต่อการดูแลรักษาอีกด้วย

 

ชมก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ที่มีเทคโนโลยี SELF POWER

คลิก

 

การันตีด้วยรางวัลระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม

รางวัล Green Good Design Award เป็นรางวัลระดับโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนในสังคม ด้วยการมอบรางวัลให้กับการออกแบบที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นมอบรางวัลในปีพ.ศ. 2552  ดำเนินการโดย Chicago Athenaeum: Architecture and Design Museum (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (ประเทศไอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 5

โดยผลิตภัณฑ์ของ TOTO ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี EWATER+ ซึ่งได้รางวัลในปีพ.ศ. 2561 เนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีการทำความสะอาด ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียภายในโถสุขภัณฑ์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี

 

ไปจนถึงโถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ รุ่น USWN902 ซึ่งได้รับรางวัลในปีพ.ศ. 2563 ที่มาพร้อมกับ CLEAN SYNERGY เทคโนโลยีด้านความสะอาด ทั้งการเคลือบพื้นผิวโถปัสสาวะให้มีความเรียบลื่นด้วยสารเคลือบ CEFIONTECT คราบสกปรกเกาะติดยาก ช่วยให้ทำความสะอาดง่าย และ EWATER+ ที่ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียและคราบฝังแน่นบนพื้นผิว ทั้งนี้ยังช่วยประหยัดน้ำได้อีกด้วยเนื่องจากใช้น้ำเพียงแค่ 0.5 ลิตรต่อครั้งเท่านั้น

นอกจากนี้ด้วยการออกแบบที่พิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใกล้ตัวโถปัสสาวะได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นผิวโค้งด้านใน ช่วยลดโอกาสที่ปัสสาวะจะกระเซ็นออกมานอกโถ เพื่อสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ

 

ชมสินค้าที่ได้รับรางวัล Green Good Design Award

คลิก

 

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 6

บริษัท TOTO ตั้งใจจะอุทิศตนเพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ทั้งในด้านความสะอาด ตลอดจนการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย รวมไปถึงมุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ให้ทุกครั้งที่คุณใช้งานผลิตภัณฑ์ของ TOTO ไม่ใช่แค่ให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกพึงพอใจเพียงอย่างเดียว… แต่เพื่อโลกของเราและอนาคตที่ดีกว่าเดิม

 

คลิกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่…

 

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลในการเลือกซื้อสุขภัณฑ์ได้ที่ TOTO Technical Center

⏰ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

☎️ 02-117-9520

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

>> วันสิ่งแวดล้อมโลก ใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่

>> GREEN GOOD DESIGN AWARDS 2018

>> โดดเด่นด้วยดีไซน์… โตโต้ ชนะ iF Design Awards 2021 มากถึง 6 รางวัล

Other News

View All
May 25, 2022

ออกแบบห้องน้ำให้สวยถูกใจ แฝงไปด้วยสไตล์ ‘รักษ์โลก’

+
May 23, 2022

เคล็ด(ไม่)ลับ ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ให้สะอาดหมดจด ห่างไกลเชื้อโรค

+
Mar 14, 2022

เลือกสุขภัณฑ์อัจฉริยะอย่างไรให้ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด

+
Please wait
สอบถามรายละเอียด