GREEN GOOD DESIGN AWARDS 2018

รางวัลระดับโลกอย่าง GREEN GOOD DESIGN Awards 2018 บริษัท โตโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่ : เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ, ประธานบริษัท : นายมาโดกะ คิตามูระ) ได้รับรางวัล The Green Product/Graphic Design Award (รางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม) 1 ในสาขาของรางวัลดังกล่าวมอบให้สำหรับฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ซึ่งมีเทคโนโลยี EWATER+ (รวมถึงสุขภัณฑ์อัตโนมัติ) โดยรางวัล GREEN GOOD DESIGN Awards 2018 เป็นรางวัลมอบให้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบหรือมีเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับ TOTO นี่เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนี้ หลังจากที่เคยได้รับเมื่อปีพ.ศ. 2558 และ 2559

WASHLET”*1 ซึ่งมีเทคโนโลยี EWATER+ ได้รับรางวัล

GREEN GOOD DESIGN Awards 2018

– เทคโนโลยีด้านสุขอนามัยของ TOTO ได้รับจากยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก –

บริษัท โตโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่ : เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ, ประธานบริษัท : นายมาโดกะ คิตามูระ) ได้รับรางวัล  The Green Product/Graphic Design Award (รางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม) 1 ในสาขาของรางวัลระดับโลกอย่าง GREEN GOOD DESIGN Awards 2018 ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้สำหรับฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ซึ่งมีเทคโนโลยี EWATER+ (รวมถึงสุขภัณฑ์อัตโนมัติ) โดยรางวัล GREEN GOOD DESIGN Awards 2018 เป็นรางวัลมอบให้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบหรือมีเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับ TOTO นี่เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนี้ หลังจากที่เคยได้รับเมื่อปีพ.ศ. 2558 และ 2559

รางวัล GREEN GOOD DESIGN Awards เป็นรางวัลระดับโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนทั่วโลก ด้วยการยกย่องการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสนับสนุนการออกแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการตัดสินจะมอบรางวัลให้กับรัฐบาล, บริษัท, องค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกและนักออกแบบ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์, สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี ทางด้าน WASHLET ซึ่งมีเทคโนโลยี EWATER+ ได้รับรางวัลนี้ เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการประเมินและเล็งเห็นว่า TOTO มีทัศนคติที่ดี ในด้านการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท TOTO ได้ตั้งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือ TOTO Global Environmental Vision โดยมีสาระสำคัญคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ความสะอาดและความสะดวกสบาย รวมไปถึงมีสัมพันธ์อันดีกับผู้คน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ห้องครัว ห้องอาบน้ำ และห้องน้ำ TOTO มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขอนามัยภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว โดย EWATER+ เองก็เป็น 1 ในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถูกสุขอนามัย และมอบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต EWATER+ มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ (กรดไฮโปรคลอรัส) ซึ่งได้มาจากกระบวนการอิเล็กโตรไลซ์ประจุคลอไรด์ในน้ำประปา (โดยใช้ไฟฟ้า) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวปราศจากการใช้สารเคมี หรือน้ำยาทำความสะอาด หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน EWATER+ จะกลับคืนสภาพสู่น้ำธรรมดาดังเดิมภายใน 2-3 ชั่วโมง จึงเป็นการช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม TOTO ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติของน้ำให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ ซึ่งกระบวนการนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าน้ำที่นำมาใช้มีองค์ประกอบแร่ธาตุมากหรือน้อย กล่าวคือสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของน้ำได้ทั้งน้ำกระด้าง และน้ำธรรมดาทั่วไป ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ ได้รับการรับรองหลังจากมีการทดสอบไม่ใช่แต่เพียงที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังทดสอบโดยการใช้น้ำประปาในหลายประเทศทั่วโลกแวดล้อม ถูกสุขอนามัย และมอบความสะดวกสบาย

บริษัท TOTO ยังคงสานต่อจิตวิญญาณที่จะสร้างสุขอนามัยที่ดีและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต นับตั้งแต่ที่บริษัทก่อตั้ง และยังคงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความท้าทายในการคิดค้นสิ่งใหม่ สร้างสรรค์วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต เราจะสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นในด้านสิ่งแวดล้อม ความสะอาด ความสะดวกสบาย และสัมพันธ์อันดีกับผู้คนภายใต้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงจะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคมในอนาคตสืบไป

  • สินค้าที่ได้รับรางวัล: “WASHLET” ซึ่งมีเทคโนโลยี EWATER+
    (ชื่อรางวัล: Hygiene & Comfort Toilet Seat WASHLET equipped with EWATER+)

WASHLET” ซึ่งมีเทคโนโลยี EWATER+ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (ทวีปยุโรป, ทวีปอเมริกา, ประเทศจีน, ทวีปเอเชีย, โอเชียเนีย, ประเทศญี่ปุ่น)

[รางวัล GREEN GOOD DESIGN Awards]

แรกเริ่มเดิมทีนั้น รางวัล Good Design Awards เป็นหนึ่งในรางวัลด้านวงการการออกแบบซึ่งมีประวัติอันยาวนาน ก่อตั้งโดย เอโร ซาริเนน (Eero Saarinen), ชาร์ลส์และเรย์ อีมส์ (Charles and Ray Eames), และ เอ็ดการ์ เคาฟ์มันน์ จูเนียร์ (Edgar Kaufmann, Jr.) ในชิคาโก ปีพ.ศ. 2493 ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลระดับโลก เช่นเดียวกับรางวัล iF Design Award (ปีพ.ศ. 2496) และ รางวัล Red Dot Award (ปีพ.ศ. 2498)

รางวัล  GREEN GOOD DESIGN เริ่มต้นขึ้นเพื่อสนับสนุนการออกแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีพ.ศ. 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนทั่วโลก ด้วยการยกย่องการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรางวัลนี้ดำเนินการโดย Chicago Athenaeum: Architecture and Design Museum (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (ประเทศไอร์แลนด์)

เว็บไซต์ของ The Chicago Athenaeum www.chi-athenaeum.org

EWATER+ เทคโนโลยีด้านสุขอนามัยของ TOTO

 

EWATER+ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

หลังจากที่เราพัฒนาเทคโนโลยี EWATER+ แล้ว เราก็ทำการทดสอบกับน้ำประปา ไม่เพียงแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังทดสอบในหลายพื้นที่ทั่วโลก เพื่อที่จะยืนยันว่าการทำงานของ EWATER+ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วโลก

 

WASHLETได้รับความนิยมทั่วโลก

WASHLET เปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2523 ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

WASHLET 50M_Chart

สำหรับการใช้ห้องน้ำของญี่ปุ่น ในปีพ.ศ. 2529 เราเริ่มรุกตลาดของสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งออก WASHLET ไปทั่วทุกมุมโลก และด้วยเหตุผลดังกล่าว WASHLET จึงถูกติดตั้งตามโรงแรมหรูในแต่ละประเทศทั่วโลก และมีการเพิ่มยอดขายในประเทศจีน, ทวีปเอเชีย, โอเชียเนีย และทวีปยุโรป เป็นเหตุให้ WASHLET มียอดจำหน่ายกว่า 40 ล้านชิ้นทั่วโลกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะขยายตลาด WASHLET ทั่วโลกต่อไป

 

 

green good design

Other News

View All
Apr 27, 2020

TOTO Technical Center Bangkok เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

+
Mar 25, 2020

TOTO ชนะรางวัล Red Dot Design Award 2020

+
Mar 23, 2020

TOTO Technical Center Bangkok ขอปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

+
Please wait
สอบถามรายละเอียด