สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ และสุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO

สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ และสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

สุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ และสุขภัณฑ์อัตโนมัติ คือสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ TOTO เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1980 และกลายเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงห้องน้ำในญี่ปุ่นในรอบสามสิบปี ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระอัตโนมัติได้รับการปรับปรุงในเรื่องของสุขอนามัย และพัฒนาให้สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำ, ลมเป่าแห้ง และระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติต่าง ๆ ยังสามารถนำไปใช้งานในบ้านก็ดี หรือเป็นอุปกรณ์ห้องน้ำสาธารณะก็ได้

1/2 of 27
CW624UW2R

CW624UW2R

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-e1677569138207.jpg
CW624UW3R

CW624UW3R

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-e1677569138207.jpg
CW624UW6

CW624UW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW855UW2R

CW855UW2R

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
3d icons CW885UW2R

CW885UW2R

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
3d icons CW887UW2R

CW887UW2R

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
3d icons CW889UW2R

CW889UW2R

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
3d icons CW188UW3R

CW188UW3R

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
3d icons CW889UW3R

CW889UW3R

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
3d icons CW887UW3R

CW887UW3R

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
3d icons CWT522UW9

CWT522UW9

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET™ และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/06/if20-80x80-e1681808000362.jpg
3d icons CWT542UW9

CWT542UW9

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET™ และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/06/if20-80x80-e1681808000362.jpg
3d icons CW636UW6

CW636RUW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW923R1UW8

CW923R1UW8

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™ และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW923R1UW6

CW923R1UW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
CW188UW6

CW188RUW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW188UW8

CW188RUW8

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™ และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW887UW6

CW887RUW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW887UW8

CW887RUW8

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™ และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW889UW6

CW889RUW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW889UW8

CW889RUW8

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™ และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW885UW6

CW885RUW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CW855UW6

CW855RUW6

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLET™

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/red20-80x80-01-1-e1681807336691.jpg
3d icons CWT542UW8

CWT542UW8

สุขภัณฑ์คู่ฝารองนั่งอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/06/if19-80x80-01-01-e1681808018502.jpg

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนติดตั้งฝาสุขภัณฑ์อัตโนมัติ WASHLET+

ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระอัตโนมัติ คือ สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ TOTO ที่มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1980 นวัตกรรมนี้คือการเปลี่ยนแปลงของห้องน้ำในญี่ปุ่นในรอบสามสิบปี ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระอัตโนมัติได้รับการปรับปรุงในเรื่องของสุขอนามัย และพัฒนาให้สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำ, ลมเป่าแห้ง และระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งาน


คุณสมบัติของฝาสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

สำหรับฝาสุขภัณฑ์อัตโนมัติ หรือ ฝาชักโครกอัตโนมัตินั้นจะเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบไฟฟ้าเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการทำงาน ซึ่งฝารองนั่งอัตโนมัติแต่ละรุ่นก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ฉีดชำระอัตโนมัติ ระบบเปิด-ปิดฝารองนั่งอัตโนมัติ ระบบลมเป่าแห้ง เป็นต้น ซึ่งเวลาเลือกซื้อฝาสุขภัณฑ์อัตโนมัตินั้นควรที่จะต้องเลือกจากแบรนด์ชั้นนำ มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานนั่นเอง


สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนติดตั้งฝาสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

 • 1. ตำแหน่งปลั๊กและกระแสไฟฟ้า

  เนื่องจากฝารองนั่งสุขภัณฑ์อัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือพื้นที่ของปลั๊ก ทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่หน้างานเพื่อเดินสายไฟให้ตำแหน่งที่ตั้งของสุขภัณฑ์อยู่ไม่ไกลจากตำแหน่งของสุขภัณฑ์ โดยตำแหน่งของปลั๊กควรที่จะต้องอยู่ทางซ้ายมือ สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. และห่างจากจุดศูนย์กลางของท่อน้ำทิ้งประมาณ 30 ซม.

 • 2. พื้นที่ในการติดตั้งโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

  อย่างที่รู้กันว่าฝารองนั่งอัตโนมัตินั้นจะมีขนาดใหญ่ ทำให้ขนาดของโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากปกติเล็กน้อย ทำให้การติดตั้งควรที่จะต้องเลือกขนาดพื้นที่ให้เหมาะสม สิ่งสำคัญเลยก็คือ ควรที่จะต้องมีพื้นที่ว่างด้านข้างโถสุขภัณฑ์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างน้อย 30 ซม. และไม่ควรมีสิ่งกีดขวางโถสุขภัณฑ์

 • 3. ขนาดและรูปทรงของฝารองนั่งสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

  เนื่องจากระยะรูยึดน็อตที่โถสุขภัณฑ์จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละรุ่น การเลือกติดตั้งฝาชักโครกอัตโนมัติกับโถสุขภัณฑ์เดิม ควรที่จะต้องตรวจสอบขนาดและรูปทรงของโถสุขภัณฑ์ให้ดี เพื่อช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย และไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกซื้อใหม่ โดยหากเป็นโถสุขภัณฑ์ทรง Elongated (โถสุขภัณฑ์ทรงยาว) จะต้องมีระยะรูยึดน็อตที่โถสุขภัณฑ์เพื่อติดตั้งฝารองนั่งอัตโนมัติ 14 ซม. และระยะจากรูยึดน็อตของฝารองนั่งชักโครกด้านใดด้านหนึ่งถึงหม้อน้ำเป็นระยะอย่างน้อย 5 ซม.

 • 4. ไม่อยู่ในจุดที่เปียกน้ำ

  เนื่องจากฝารองนั่งสุขภัณฑ์อัตโนมัตินั้นเป็นฝาที่ทำงานด้วยไฟฟ้า การติดตั้งจึงไม่ควรติดตั้งในจุดที่เปียกน้ำ เพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นน้ำจากฝักบัว หรือแม้แต่น้ำจากสายฉีดชำระก็ตาม เพราะในระบบของสุขภัณฑ์อัตโนมัตินั้นจะมาพร้อมกับที่ฉีดชำระอัตโนมัติอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ การติดตั้งฝาชักโครกอัตโนมัติจึงเหมาะสำหรับห้องน้ำที่มีการแบ่งโซนเปียกและแห้งอย่างชัดเจน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันภายในห้องน้ำได้ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของสุขอนามัย และลดความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับภายในห้องน้ำ

กรุณารอสักครู่
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessary cookies
  Always Active

  Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

  These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save