สุขภัณฑ์อัตโนมัติ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ นีโอเรส TOTO

NEOREST สุขภัณฑ์ไร้สัมผัส ยกระดับห้องน้ำอัจฉริยะ

เปลี่ยนห้องน้ำที่บ้านให้เป็นห้องน้ำแห่งอนาคตด้วยสุขภัณฑ์อัตโนมัติ นีโอเรส (NEOREST) จาก TOTO ที่ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงของสุขภัณฑ์อัจฉริยะหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายตั้งแต่เริ่มใช้งานไปจนถึงก๊อกน้ำเซ็นเซอร์และการชำระล้างแบบอัตโนมัติครบวงจร เพิ่มสุขอนามัยที่ดีแก่ทุกคนในครอบครัว พร้อมการออกแบบด้วยความใส่ใจเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต สั่งการและควบคุมฟังก์ชันอัจฉริยะของสุขภัณฑ์อัตโนมัตินีโอเรสเพียงปลายนิ้วสัมผัส

1/2 of 29
CES83410VJ

CES83410VJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-red22-80x80.jpg
CES83410PVJ

CES83410PVJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-red22-80x80.jpg
CES85510VJ

CES85510VJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/03/th.toto.com-tbw08004t-if22-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
CES85510PVJ

CES85510PVJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/03/th.toto.com-tbw08004t-if22-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
CES87320VJ

CES87320VJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/03/th.toto.com-tbw08004t-if22-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-red22-80x80.jpg
CES87320PVJ

CES87320PVJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/03/th.toto.com-tbw08004t-if22-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-red22-80x80.jpg
CES87220VJ

CES87220VJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/03/th.toto.com-tbw08004t-if22-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-red22-80x80.jpg
CES87220PVJ

CES87220PVJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/03/th.toto.com-tbw08004t-if22-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-red22-80x80.jpg
CES87120VJ

CES87120VJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/03/th.toto.com-tbw08004t-if22-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-red22-80x80.jpg
CES87120PVJ

CES87120PVJ

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/03/th.toto.com-tbw08004t-if22-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-red22-80x80.jpg
3d icons CES901KVT

CES901RKVT

Neorest NX II โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/if18-80x80-1-e1681807598524.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/greengood18-80x80-01-1-e1681806997356.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/reddot-2018-80x80-e1681808415414.jpg
3d icons นีโอเรส เอ็นเอ๊กซ์ | NEOREST NX | CES900VT - TOTO Thailand

CES900RVT

Neorest NX I โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/if18-80x80-1-e1681807598524.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2023/07/th.toto.com-ces87120vj-green-23-80x80.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/reddot-2018-80x80-e1681808415414.jpg
3d icons CES993VA

CES993RVA

Neorest XH II โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/01/if14-80x80-e1681807517639.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/01/logo_small_35-2.png
3d icons CES992VA

CES992RVA

Neorest XH I โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/01/if14-80x80-e1681807517639.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2021/06/green21-80x80-01-02-e1681807203837.jpg
3d icons CWT994P

CWT994P

Neorest LE I โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/green_good_small.png
3d icons CES9788VA

CES9788RVA

New Neorest AH โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/09/if-2019-80x80-1-e1681807465530.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/green_good_small.png
3d icons CES9788PVA

CES9788PRVA

New Neorest AH โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/09/if-2019-80x80-1-e1681807465530.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/green_good_small.png
3d icons CES9768VA

CES9768RVA

New Neorest RH โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/09/if-2019-80x80-1-e1681807465530.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/green_good_small.png
3d icons CES9768PVA

CES9768PRVA

New Neorest RH โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/09/if-2019-80x80-1-e1681807465530.jpg
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/03/green_good_small.png
3d icons LW4706

LW4706

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/04/ifgold-2017-80x80-01-e1681808077728.jpg
3d icons TLP01701T#BN

TLP01701T#BN

ก๊อกผสมเซ็นเซอร์

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
3d icons TLP01701T

TLP01701T

ก๊อกผสมเซ็นเซอร์

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
LW3716HY

LW3716HY

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/04/reddot-2015-80x80-e1681808398138.jpg
LW3717HY

LW3717RHY

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

 • TECHNOLOGY-
 • https://th.toto.com/wp-content/uploads/2019/04/reddot-2015-80x80-e1681808398138.jpg

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO ใช้งานง่ายด้วยปลายนิ้วสัมผัส

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ หรือ ชักโครกอัตโนมัติจาก TOTO ช่วยสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยภายในห้องน้ำได้มากขึ้นด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยของสุขภัณฑ์อัจฉริยะหรือ Smart Toilet ที่ควบคุมแบบไร้สัมผัสผ่านรีโมทคอนโทรลได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้ปลายนิ้ว หมดปัญหาพื้นห้องน้ำเฉอะแฉะจากการใช้งานสายฉีดชำระ พร้อมก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ระบบการทำงานของชักโครกอัจฉริยะยังทำงานแบบอัตโนมัติครบวงจรตั้งแต่ที่คุณเข้าห้องน้ำจนเสร็จสิ้นธุระ เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งสกปรกโดยไม่จำเป็นด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เหล่านี้

 • AUTO OPEN / CLOSE LID ฝารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้โถสุขภัณฑ์ ลดการสัมผัสสิ่งสกปรก
 • SOFT LIGHT เมื่อฝารองนั่งเปิดโดยอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างจะทำงานโดยทันที ให้ความสว่างเพียงพอในยามค่ำคืน ไม่ถูกรบกวนจากไฟในห้องน้ำ
 • HEATED SEAT ฝารองนั่งปรับอุณหภูมิได้ เพิ่มความอบอุ่น และความสบายทุกครั้งที่ใช้งาน
 • ก้านฉีดชำระอัตโนมัติ ก้านฉีดชำระที่มาพร้อมรูปแบบการทำความสะอาดที่หลากหลาย และยังเพิ่มแรงดันน้ำและปรับน้ำอุ่นได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ TOTO ยังเพิ่มเทคโนโลยี AIR-IN WONDER WAVE ที่ช่วยเพิ่มมวลอากาศเข้าไปในหยดน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระล้างได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้น้ำในปริมาณที่น้อยลง
 • DEODORIZER ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในโถสุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยทำการฟอกกลิ่นภายในโถสุขภัณฑ์ทั้งระหว่างและหลังการใช้งาน
 • AUTO FLUSH สุขภัณฑ์อัจฉริยะมาพร้อมกับระบบชำระล้างอัตโนมัติหลังการใช้งานสะดวก สะอาด ไร้กังวล

โถสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติที่สะอาดได้มากกว่าด้วยนวัตกรรม CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY เป็นการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเพื่อความสะอาดในชักโครกระบบอัตโนมัติจาก TOTO ช่วยให้โถสุขภัณฑ์สะอาดหมดจด รวมไปถึงช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และโถสุขภัณฑ์ยังสามารถทำความสะอาดตัวเองได้แบบอัตโนมัติ ช่วยลดปริมาณการทำความสะอาดด้วยสารเคมีที่เป็นอันตราย รวมทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ประกอบไปด้วยฟีเจอร์สำคัญเหล่านี้

 • EWATER+ for BOWL EWATER+ คือน้ำที่ผ่านกระบวนการอิเล็กโตรไลซ์ ใช้ในการทำความสะอาดก้านฉีดชำระและโถสุขภัณฑ์ ช่วยลดคราบสิ่งสกปรกและแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยปราศจากการใช้สารเคมี ซึ่งนอกจากที่ EWATER+ จะทำความสะอาดก้านฉีดชำระและโถสุขภัณฑ์หลังจากการใช้งานในแต่ละครั้งแล้ว ยังทำงานโดยอัตโนมัติทุก 8 ชั่วโมงหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้ายเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เมื่อเวลาผ่านไป EWATER+ จะเปลี่ยนสภาพกลับเป็นน้ำประปาธรรมดา ทำให้วางใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • EWATER+ for WAND ก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติด้วย EWATER+ ทุกครั้งหลังการใช้งานโดยจะทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก หรือแม้กระทั่งตอนที่ห้องน้ำไม่ได้ถูกใช้งาน ก้านฉีดชำระจะยังคงทำความสะอาดตัวเองเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ
 • CEFIONTECT สารเคลือบแบบพิเศษที่เคลือบบนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกของ TOTO ช่วยให้ผิวสุขภัณฑ์เรียบลื่น เงางาม ทำให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ยากยิ่งขึ้น และช่วยลดคราบสกปรกบนโถสุขภัณฑ์ อีกทั้งมีความทนทานสูง CEFIONTECT จึงถือเป็นการออกแบบเพื่อความสวยงามคงทนและความสะอาดอย่างสมบูรณ์แบบ
 • TORNADO FLUSH ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสายน้ำทรงพลังผสานกับแรงหมุนวนครบ 360 องศา สามารถทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบได้ทุกซอกทุกมุม แต่ใช้ปริมาณน้ำน้อยลง โดยสุขภัณฑ์ของโตโต้ใช้น้ำน้อยที่สุดเพียง 3.8 ลิตรเท่านั้น ถือเป็นสุขภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • PREMIST การฉีดพ่นละอองน้ำลงบนพื้นผิวโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน เมื่อน้ำที่กระจายออกสัมผัสกับพื้นผิวที่เรียบลื่น ทำให้ชำระล้างสิ่งสกปรกได้หมดจดกว่าโถสุขภัณฑ์ทั่วไป

เทคนิคการเลือกสุขภัณฑ์อัตโนมัติให้เหมาะกับการใช้งาน

 • รูปทรงและขนาด

  ควรเลือกสุขภัณฑ์ที่มีความสูงและขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยเมื่อนั่งแล้วเท้าควรอยู่ติดพื้นพอดี เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องออกแรงลุกนั่งมากเกินไป ไม่ว่าวัยใดก็ใช้งานได้อย่างสะดวก และควรเลือกฝารองนั่งที่รองรับสรีระได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นั่งใช้งานได้สบายไม่ปวดเมื่อย

 • ระบบเซ็นเซอร์

  ควรเลือกใช้สุขภัณฑ์อัตโนมัติที่มีระบบเซ็นเซอร์ตลอดการทำงาน เช่น เซ็นเซอร์เปิด-ปิดฝารองนั่งอัตโนมัติ ระบบชำระล้างอัตโนมัติ และระบบเซ็นเซอร์ทำความสะอาดตัวเอง ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสสิ่งสกปรกบนโถสุขภัณฑ์

 • ระบบที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย

  ควรเลือกสุขภัณฑ์อัตโนมัติที่มีไฟส่องสว่างทำงานอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในช่วงกลางคืน

 • ฟังก์ชั่นอื่น ๆ

  นอกจากฟังก์ชันการใช้งานหลักแล้ว ควรดูฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การควบคุมการทำงานของก้านฉีดชำระทั้งระดับความแรง และรูปแบบสายน้ำที่ต้องการ ไปจนถึงระบบกำจัดกลิ่นภายในโถชักโครกไฟฟ้าที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น


วิธีการทำความสะอาดและดูแลรักษาสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

 • เลือกใช้น้ำยาที่เหมาะสม

  ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดบริเวณโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะที่เหมาะสมกับพื้นผิวเซรามิก หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาที่ฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดรอยด่างบนพื้นผิวโถสุขภัณฑ์ได้

 • ไม่ขัดถูพื้นผิวด้วยวัสดุมีคม

  ไม่ใช้แปรงทำความสะอาดหรืออุปกรณ์ที่แหลมคมทำความสะอาดสุขภัณฑ์อัตโนมัติ แต่ควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณฝารองนั่งอัตโนมัติและรีโมทควบคุมการทำงาน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดร่องรอยเสียหายได้

 • ไม่ฉีดน้ำลงบนแผงควบคุมโดยตรง

  สำหรับการฉีดน้ำรอบ ๆ ชักโครกไฟฟ้า ควรหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำใส่โถสุขภัณฑ์โดยตรง และห้ามฉีดน้ำลงบนแผงควบคุม เนื่องจากสุขภัณฑ์อัตโนมัตินั้นทำงานด้วยไฟฟ้า จึงอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ นอกจากนี้ยังทำให้พื้นเปียกลื่นซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้

 • หากพบความผิดปกติควรแก้ไขทันที

  หากเกิดความผิดปกติ เช่น ระบบชำระล้างทำงานไม่เต็มที่ ระบบเซ็นเซอร์ไม่ทำงาน ควรเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที เพื่อป้องกันปัญหาบานปลาย


เปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้กลายเป็น Smart Toilet ได้ง่าย ๆ ด้วยโถสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ NEOREST จาก TOTO พร้อมก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์ ให้คุณใช้งานชักโครกไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัส ช่วยลดความเสี่ยงของการสัมผัสเชื้อโรค นอกจากนี้ก๊อกน้ำอัตโนมัติภายในของ NEOREST ยังเป็นก๊อกเซ็นเซอร์ที่จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ทุกมิติ ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ที่เบอร์ 02-026-3561

กรุณารอสักครู่
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessary cookies
  Always Active

  Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

  These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save