LW3716HY
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์
ขนาด596 x 397 x 50 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

L946C

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

LW501

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

LW3717RHY

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW538RCB

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด