LW3716HY

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์
ขนาด596 x 397 x 50 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

L946C

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

LW526NJ

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

LW3717HY

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW682

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์