Global Environmental Vision

กลุ่มบริษัท TOTO ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมในแต่ละภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

น้ำ โลก และ พรุ่งนี้ที่ดีกว่า

นับตั้งแต่ก่อตั้ง กลุ่มบริษัท TOTO ได้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของทรัพยากรน้ำ และในปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำ และภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโลก ทำให้ TOTO ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเรากับทรัพยากรที่จำเป็นนี้อีกครั้งเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และยังประหยัดน้ำอีกด้วย

การใช้งานก๊อกน้ำ และการอาบน้ำเป็นกิจวัตรประจำวันของทุกคน และในตอนนี้พวกเราทุกคนมีโอกาสที่จะช่วยกันประหยัดน้ำ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเพิ่มหลักการ “การปกป้องแหล่งน้ำ”  ในวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของเรา ด้วยความพยายามของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท TOTO ตั้งใจที่จะทำงานเป็นหนึ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญนี้ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมีส่วนร่วมของเราในสังคม จะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นและพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมโลกของ TOTO (ประกาศใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2017)

กลุ่มบริษัท TOTO ได้กำหนดแผนการจัดการ “TOTO WILL 2022” ซึ่งได้เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2561 โดยมีการประกาศวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกของ TOTO ใหม่อีกด้วย

New TOTO Global Environment Vision (announcement in October 2017)