T113BP23

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ไม่รวมน๊อตยึด
ขนาด800 มม, ø 34 มม.

DOWNLOAD

Related Products

GYHR800W#NW1

ราวจับรูปตัว I สีขาว

GYHR86WR#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

T114CU22#NW1

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว

GT114C6#NW1

ราวจับรูปตัว l สีขาว