T113BP23
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว800 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR86WR#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

T113BL11

ราวจับรูปตัว L

GYHR600W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

T113BP21

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

Please wait
สอบถามรายละเอียด