T113BP23 - ราวจับ

T113BP23
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว800 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR600W#NW1

ราวจับรูปตัว I สีขาว

T113HK7R

ราวจับแบบพับได้

TX3A2

ราวจับ

GYHR86ML

ราวจับรูปตัว L สีเงิน

Please wait
สอบถามรายละเอียด