T113BP23
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว800 มม, ø 34 มม.

Related Products

GT114CL9#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

TX3A3

ราวจับ

T113HK6R

ราวจับแบบพับได้

T113BP21

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

Please wait
สอบถามรายละเอียด