T113HK6R
ราวจับ

รายละเอียดราวจับแบบพับได้
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D17S x 1 ชิ้น)
ความยาว600 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR86WR#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

GYHR86WL#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

GYHR86WL#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

GYHR600W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

Please wait
สอบถามรายละเอียด