T113HK6R - ราวจับ

T113HK6R
ราวจับ

รายละเอียดราวจับแบบพับได้
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D17S x 1 ชิ้น)
ความยาว600 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR600M

ราวจับรูปตัว I สีเงิน

T113BL11

ราวจับรูปตัว L

T113HK7R

ราวจับแบบพับได้

GT114C6#NW1

ราวจับรูปตัว l สีขาว

Please wait
สอบถามรายละเอียด