T113HK6R

Handrail

รายละเอียดราวจับแบบพับได้
ขนาด600 มม, ø 34 มม.

DOWNLOAD

Related Products

GYHR800W#NW1

ราวจับรูปตัว I สีขาว

GYHR600M

ราวจับรูปตัว I สีเงิน

T114CL10V10#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว ไม่รวมน๊อตยึด

T113HK7R

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า