T113BP21
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว550 มม, ø 34 มม.

Related Products

TX3A3

ราวจับ

T114CU22#NW1

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว

GT114C6#NW1

ราวจับรูปตัว l สีขาว

GYHR86WL#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

Please wait
สอบถามรายละเอียด