T113BP21
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว550 มม, ø 34 มม.

Related Products

TX3A2

ราวจับ

T113BL11

ราวจับรูปตัว L

TX3A1

ราวจับ

GYHR800W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

Please wait
สอบถามรายละเอียด