T113BP21 - ราวจับ

T113BP21
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว550 มม, ø 34 มม.

Related Products

T113BP22

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

TX3A1

ราวจับ

GYHR86WR#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

T113HK6R

ราวจับแบบพับได้

Please wait
สอบถามรายละเอียด