T113BP22
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว700 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR600M

ราวจับรูปตัว I สีเงิน

T113HK8R

ราวจับแบบพับได้

GYHR86MR

ราวจับรูปตัว L สีเงิน

GYHR86ML

ราวจับรูปตัว L สีเงิน

Please wait
สอบถามรายละเอียด