T113BP22
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว700 มม, ø 34 มม.

Related Products

GT114C6#NW1

ราวจับรูปตัว l สีขาว

GYHR800W#NW1

ราวจับรูปตัว I สีขาว

T113BP21

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

TX3A2

ราวจับ

Please wait
สอบถามรายละเอียด