T113BP22
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว700 มม, ø 34 มม.

Related Products

T113HK8R

ราวจับแบบพับได้

GYHR600W#NW1

ราวจับรูปตัว I สีขาว

GYHR86MR

ราวจับรูปตัว L สีเงิน

GYHR86WL#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

Please wait
สอบถามรายละเอียด