T113BP22 - ราวจับ

T113BP22
ราวจับ

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)
ความยาว700 มม, ø 34 มม.

Related Products

T114HK7R#NW1

ราวจับแบบพับได้

T113BL11

ราวจับรูปตัว L

GYHR86WL#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

GYHR600M

ราวจับรูปตัว I สีเงิน

Please wait
สอบถามรายละเอียด