T113BP22

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ไม่รวมน๊อตยึด
ขนาด700 มม, ø 34 มม.

DOWNLOAD

Related Products

GYHR86WR#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

GYHR86WR#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

GT114CL9#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

T114CU22#NW1

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว