T113HK7R
ราวจับ

รายละเอียดราวจับแบบพับได้
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D17S x 1 ชิ้น)
ความยาว700 มม, ø 34 มม.

Related Products

T113BP23

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

GYHR800W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

T113BL11

ราวจับรูปตัว L

T113BP21

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

Please wait
สอบถามรายละเอียด