T114CU22#NW1

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว
ขนาด600 x 550 x 480 มม, ø 34 มม

DOWNLOAD

Related Products

GYHR800W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

TX3A3

ราวจับ

GT114C6#NW1

ราวจับรูปตัว l สีขาว

T113HK8R

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า