T113BL11
ราวจับ

รายละเอียดราวจับรูปตัว L
ขนาด800 x 800 มม., ø 34 มม.
ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง (T110D3R x 3 ชิ้น)

Related Products

T113BP21

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

TX3A1

ราวจับ

GYHR800W#NW1

ราวจับรูปตัว I สีขาว

GYHR800W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

Please wait
สอบถามรายละเอียด