T113BL11

Handrail

รายละเอียดราวจับรูปตัว L
ขนาด800 x 800 มม, ø 34 มม.

Related Products

TX3A3

ราวจับ

GYHR600W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

T114CU22#NW1

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว

GYHR86ML

ราวจับรูปตัว L สีเงิน