LW1617C
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด700x460x70 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW523NJ

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LT367CV

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW4704#XW

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW4716R

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด