LW1705
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด550 x 380 x 125 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
ประกาศขาย สิงหาคม 2563

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LT367CV

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW523NJ

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW4716R

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

L1716

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด