LW5615C

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด500 x 460 x 70 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW645JW/F-1

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

L1734

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

PJS05#MW

อ่างล้างหน้าหินอ่อนสังเคราะห์ วางบนเคาน์เตอร์

LW950CJW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

Please wait
สอบถามรายละเอียด