L710CD

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด500x450x135 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW5715

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW190K

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

L1716

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW950CJW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY