TTLC101FVK

เครส

รายละเอียดก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก (เฉพาะน้ำเย็น)
หมายเหตุไม่รวมสะดือป๊อปอัพ
Basic

Related Products

TTKC301FK

ก๊อกผสมอ่างซิงค์

TTLC301FVK-1

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูงแบบก้านโยก

TTLC302K

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดติดผนัง

TTSH301C

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน