TTLC301FVK-1

เครส

รายละเอียดก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูงแบบก้านโยก
หมายเหตุไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

Related Products

TTMC301K

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง

TTBC301K

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ

TTLC301FK-1

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

TTMC302K

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง