TTMC301K

เครส

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง
หมายเหตุไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน

Related Products

TTLC301FVK-1

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูงแบบก้านโยก

TTKC301FK

ก๊อกผสมอ่างซิงค์

TTLC301FK-1

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

TTBC302K

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง