TTLA102K-AC - ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

Features

  • เทคโนโลยีของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

  • ก๊อกน้ำที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ มอบความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TTLA102K-AC
ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

รายละเอียดก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
อัตราการไหลของน้ำ 2 ลิตร/นาที

Features

  • เทคโนโลยีของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

  • ก๊อกน้ำที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ มอบความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Technology

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

View All TOTO Technology

Related Products

TLE24005T-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ ชนิดฝังผนัง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

TLE29001T-EC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ (สร้างพลังงานในตัวเอง)

TECHNOLOGY

TLE26003T-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ทรงสูง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

TLE29001T-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด