CWT822NJT1

โถสุขภัณฑ์สำหรับฟลัชวาล์ว

รายละเอียดโถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (่สำหรับฟลัชวาล์ว)
ใช้น้ำ 6 ลิตร
รูปทรงโถอีลองเกต
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว220 มม. (ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่นTC281SJ
ขนาด 360 x 540 x 400 มม.
ไม่รวมฟลัชวาล์วสำหรับโถสุขภัณฑ์ : TS412

Related Products

CWT708H

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (่สำหรับฟลัชวาล์ว) ชนิดท่อน้ำเข้าด้านหลัง

CWT708

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับฟลัชวาล์ว) ชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

CWT824NPJT1

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับฟลัชวาล์ว)

CWT763FVPB

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับฟลัชวาล์ว)

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด