CWT822NJT1

โถสุขภัณฑ์สำหรับฟลัชวาล์ว

รายละเอียดโถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (่สำหรับฟลัชวาล์ว)
ระบบชำระล้างใช้น้ำ 6 ลิตร
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว220 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC281SJ
รูปทรงโถอีลองเกต
ขนาด365 x 545 x 400 มม.

Related Products

CWT824NPJT1

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับฟลัชวาล์ว)

CWT763FVPB

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับฟลัชวาล์ว)

TECHNOLOGY

CWT708H

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (่สำหรับฟลัชวาล์ว)

CWT763FVB

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับฟลัชวาล์ว)

TECHNOLOGY