CWT708

โถสุขภัณฑ์สำหรับฟลัชวาล์ว

รายละเอียดสินค้าโถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (่สำหรับฟลัชวาล์ว)
ระบบชำระล้างSiphon-jet ใช้น้ำ 6 ลิตร
ระยะท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว155 มม.
ฝารองนั่งรุ่น TC365
รูปทรงโถอีลองเกต
ขนาด 385 x 622 x 334 มม.
Basic

Related Products

CWT822NJT1

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (่สำหรับฟลัชวาล์ว)

CWT743PVN

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับฟลัชวาล์ว)

CWT824NPJT1

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับฟลัชวาล์ว)

CWT708H

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (่สำหรับฟลัชวาล์ว)