TLS02304T

LN

รายละเอียดก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall
หมายเหตุไม่รวมสะดือป๊อปอัพ
Basic

Related Products

TLS02201T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รูก๊อก พร้อมสะดือป๊อปอัพ

TLS02307T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง (Short Spout) ไม่รวมสะดือ

TBS02301T

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง

TBS02303T

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง