TBS02303T

LN

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง

Related Products

TBS02001T

ชุดทางน้ำออก

TBS02304T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ

TLS02307T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง (Short Spout) ไม่รวมสะดือ

TLS02306T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง