TBS02303T
LN

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง

Related Products

TLS02308T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง (Long Spout) ไม่รวมสะดือ

TLS02307T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง (Short Spout) ไม่รวมสะดือ

TLS02301T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ

TLS02306T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง

Please wait
สอบถามรายละเอียด