TBS02301T

LN

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง
หมายเหตุไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน
Basic

Related Products

TLS02302T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

TLS02201T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รูก๊อก พร้อมสะดือป๊อปอัพ

TBS02303T

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง

TLS02104T

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall (เฉพาะน้ำเย็น)