Features

  • เทคโนโลยีของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

  • เซ็นเซอร์ขนาดเล็กตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณปลายปากก๊อกน้ำ ทำให้ใช้งานง่าย น้ำจะไหลทันทีเมื่อเมื่อยื่นมือเข้าไปใกล้บริเวณปลายปากก๊อกน้ำ และหยุดไหลทันทีเมื่อนำมือออก

  • เทคโนโลยีในก๊อกน้ำอัตโนมัติของ TOTO ที่ผสมมวลอากาศเข้าไปในหยดน้ำ เพื่อช่วยลดปริมาณในการใช้น้ำ แต่ทำให้คุณรู้สึกถึงการล้างมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้น้ำน้อยลง

  • ECOPOWER คือ เทคโนโลยีของ TOTO ที่ก๊อกน้ำสามารถสร้างพลังงานในตัวเองได้ โดยใช้พลังงานจากการไหลของน้ำผ่านกังหันขนาดเล็กด้านใน แล้วกักเก็บพลังงานไว้ในชุดของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานกับก๊อกน้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ก๊อกน้ำที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ มอบความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TLE26003T-EC
ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

รายละเอียดก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ทรงสูง สร้างพลังงานในตัวเอง
อัตราการไหลของน้ำ1.3 ลิตร/นาที
*ประกาศขาย สิงหาคม 2564

Features

  • เทคโนโลยีของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

  • เซ็นเซอร์ขนาดเล็กตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณปลายปากก๊อกน้ำ ทำให้ใช้งานง่าย น้ำจะไหลทันทีเมื่อเมื่อยื่นมือเข้าไปใกล้บริเวณปลายปากก๊อกน้ำ และหยุดไหลทันทีเมื่อนำมือออก

  • เทคโนโลยีในก๊อกน้ำอัตโนมัติของ TOTO ที่ผสมมวลอากาศเข้าไปในหยดน้ำ เพื่อช่วยลดปริมาณในการใช้น้ำ แต่ทำให้คุณรู้สึกถึงการล้างมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้น้ำน้อยลง

  • ECOPOWER คือ เทคโนโลยีของ TOTO ที่ก๊อกน้ำสามารถสร้างพลังงานในตัวเองได้ โดยใช้พลังงานจากการไหลของน้ำผ่านกังหันขนาดเล็กด้านใน แล้วกักเก็บพลังงานไว้ในชุดของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานกับก๊อกน้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ก๊อกน้ำที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ มอบความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Technology

ECO CAP

มวลอากาศผสมกับหยดน้ำ

ECOPOWER

ระบบเซ็นเซอร์ โดยใช้พลังงานในตัวเอง

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

ECO CAP

มวลอากาศผสมกับหยดน้ำ

ECOPOWER

ระบบเซ็นเซอร์ โดยใช้พลังงานในตัวเอง

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

View All TOTO Technology

Related Products

TTLA102K-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

TLE26002T-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ ทรง Semi-tall ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

TLE24003T-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ทรงสูง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

TLE25002T-EC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ ทรง Semi-tall สร้างพลังงานในตัวเอง

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด