TLE24005T-EC - ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

Features

  • เทคโนโลยีของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

  • เซ็นเซอร์ขนาดเล็กตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณปลายปากก๊อกน้ำ ทำให้ใช้งานง่าย น้ำจะไหลทันทีเมื่อเมื่อยื่นมือเข้าไปใกล้บริเวณปลายปากก๊อกน้ำ และหยุดไหลทันทีเมื่อนำมือออก

  • สัมผัสของสายน้ำนุ่มนวล ด้วยเทคโนโลยี SOFT FLOW ของก๊อกน้ำที่ปล่อยสายน้ำแม่นยำอย่างสม่ำเสมอ โดยสายน้ำจะค่อยๆ ตกกระทบบนผิวของคุณขณะที่ล้างมือ ทำให้ช่วยลดการกระเซ็นของสายน้ำ

  • ECOPOWER คือ เทคโนโลยีของ TOTO ที่ก๊อกน้ำสามารถสร้างพลังงานในตัวเองได้ โดยใช้พลังงานจากการไหลของน้ำผ่านกังหันขนาดเล็กด้านใน แล้วกักเก็บพลังงานไว้ในชุดของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานกับก๊อกน้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ก๊อกน้ำที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ มอบความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TLE24005T-EC
ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

รายละเอียดก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ ชนิดฝังผนัง สร้างพลังงานในตัวเอง
อัตราการไหลของน้ำ1.3 ลิตร/นาที
*ประกาศขาย สิงหาคม 2564

Features

  • เทคโนโลยีของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

  • เซ็นเซอร์ขนาดเล็กตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณปลายปากก๊อกน้ำ ทำให้ใช้งานง่าย น้ำจะไหลทันทีเมื่อเมื่อยื่นมือเข้าไปใกล้บริเวณปลายปากก๊อกน้ำ และหยุดไหลทันทีเมื่อนำมือออก

  • สัมผัสของสายน้ำนุ่มนวล ด้วยเทคโนโลยี SOFT FLOW ของก๊อกน้ำที่ปล่อยสายน้ำแม่นยำอย่างสม่ำเสมอ โดยสายน้ำจะค่อยๆ ตกกระทบบนผิวของคุณขณะที่ล้างมือ ทำให้ช่วยลดการกระเซ็นของสายน้ำ

  • ECOPOWER คือ เทคโนโลยีของ TOTO ที่ก๊อกน้ำสามารถสร้างพลังงานในตัวเองได้ โดยใช้พลังงานจากการไหลของน้ำผ่านกังหันขนาดเล็กด้านใน แล้วกักเก็บพลังงานไว้ในชุดของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานกับก๊อกน้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ก๊อกน้ำที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ มอบความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Technology

SOFT FLOW

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ มอบสัมผัสของสายน้ำที่นุ่มนวล ลดการกระเซ็นของสายน้ำ

ECOPOWER

ระบบเซ็นเซอร์ โดยใช้พลังงานในตัวเอง

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

SOFT FLOW

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ มอบสัมผัสของสายน้ำที่นุ่มนวล ลดการกระเซ็นของสายน้ำ

ECOPOWER

ระบบเซ็นเซอร์ โดยใช้พลังงานในตัวเอง

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

View All TOTO Technology

Related Products

TLE26003T-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ทรงสูง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

TLE28001T-EC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ สร้างพลังงานในตัวเอง

TECHNOLOGY

TLE24001T-EC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ สร้างพลังงานในตัวเอง

TECHNOLOGY

TLE24001T-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด