TBS01301T

LB

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง
หมายเหตุไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน
Basic

Related Products

TBS01303T

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง

TLS01308T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง

TBS01302T

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง

TBS01201T

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำ ชนิดติดเคาน์เตอร์ (3 รูก๊อก)