TBS01202T

LB

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำ ชนิดติดเคาน์เตอร์ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน (4 รูก๊อก)
Basic

Related Products

TBS01303T

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง

TBS01302T

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง

TLS01103T

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (เฉพาะน้ำเย็น)

TLS01308T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง