TLS01308T
LB

รายละเอียดก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง
หมายเหตุไม่รวมสะดือป๊อปอัพ
Basic

Related Products

TBG01001T

ชุดทางน้ำออก

TLS01306T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall

TLS01310T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง (Long Spout) ไม่รวมสะดือ

TLS01303T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Please wait
สอบถามรายละเอียด