TBN01103T - Thermostat Showers

TBN01103T
Thermostat Showers

รายละเอียดวาล์วสำหรับชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (เข้า 1 ออก 3) ไม่รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Basic

Related Products

TBV01101T

ชุดเปิด-ปิดน้ำ *3

TBV01401TR

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำแบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง

TECHNOLOGY

TBV02404T

ก๊อกผสมชนิดฝังผนัง แบบปรับอุณหภูมิคงที่ สำหรับน้ำออก 2 ทาง *1

TECHNOLOGY

TBV03429T

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด