TBN01104T - Thermostat Showers

TBN01104T
Thermostat Showers

รายละเอียดวาล์วสำหรับชุดเปิด-ปิดน้ำ
Basic

Related Products

TX454SESMR

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำแบบปรับอุณหภูมิคงที่

TECHNOLOGY

TX450SEV1

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำแบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง

TECHNOLOGY

TBV01406T

ก๊อกผสมชนิดฝังผนัง แบบปรับอุณหภูมิคงที่ สำหรับน้ำออก 3 ทาง *1

TECHNOLOGY

TBV02405T

ก๊อกผสมชนิดฝังผนัง แบบปรับอุณหภูมิคงที่ สำหรับน้ำออก 1 ทาง แบบปุ่มกด*1

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด