TBN01102T - Thermostat Showers

TBN01102T
Thermostat Showers

รายละเอียดวาล์วสำหรับชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (เข้า 1 ออก 2) ไม่รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Basic

Related Products

TBN01101T

วาล์วสำหรับชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (เข้า 1 ออก 3) พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

TBV02104T

ชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (เข้า 1 ออก 3) ไม่รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ *4

TBN01103T

วาล์วสำหรับชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (เข้า 1 ออก 3) ไม่รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

TBV01102T

ชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (เข้า 1 ออก 3) สำหรับก๊อกผสมชนิดฝังผนัง แบบปรับอุณหภูมิคงที่ สำหรับน้ำออก 3 ทาง *2

Please wait
สอบถามรายละเอียด