T113HK8

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า
ขนาด800 มม, ø 34 มม.
Basic

Related Products

GYHR600M

ราวจับรูปตัว I สีเงิน

GYHR86WL#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

T114CU2V1NW

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว

T113BP1

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า