T113BP1

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ไม่รวมน๊อตยึด
ขนาด500 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR86WR#NW1

ราวจับรูปตัว L สีขาว

T114CU2V1NW

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว

GYHR800W#NW1

ราวจับรูปตัว I สีขาว

GYHR600M

ราวจับรูปตัว I สีเงิน