GYHR600W#MWW
ราวจับ

รายละเอียดราวจับรูปตัว I สีไม้
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
วัสดุ สแตนเลส + ไม้
ขนาด600 มม, ø 32 มม.

Related Products

T113HK6R

ราวจับแบบพับได้

TX3A1

ราวจับ

T114CU22#NW1

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว

TX3A2

ราวจับ

Please wait
สอบถามรายละเอียด